Kalvatn Kroppspleie

Home / Kalvatn Kroppspleie

KALVATN KROPPSPLEIE

Logo, visuell identitet, nettside og foto

Kalvatn Kroppspleie starta opp i Volda i mai 2017, og kom til Myrvold Design for design av logo, utvikling av nettside, foto av produkt og tenester, og design av diverse printmateriell. Sjå nettsida