Dokfilm

Home / Dokfilm

DOKFILM

Layout til programmet

Eg var bookletredaktør for Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i 2017! Arbeidet bestod av å utvikle ein mal for bookleten, fylle inn bilete og tekst, og  implementere den visuelle identiteta til årets festival. Programmet kan sjåast i si heilheit på ISSUU.